TALLERS DE CONTEL·LACIONS FAMILIARS AMB LA SRA. ISABEL MARÍN I EL SR. XAVI VAQUERO

constel.lacions 1

La Isabel i el Xavier ens acostaran el treball de Constel·lacions Familiars a tothom que estigui interessat en resoldre aquelles dinàmiques, problemes o dificultats, ja siguin de caire personal, familiar, de parella, laboral, etc.. que estiguin afectant en el benestar de la persona.

 

Jordi Campo: Per aquella persona que mai ha sentit a parlar del treball amb Constel·lacions Familiars, com li explicaríeu en què consisteixen?

Xavier: És una intervenció terapèutica breu, creada per Bert Hellinger, psicoterapeuta alemany, que dóna comprensions molt clares sobre les dinàmiques familiars i, com aquestes ajuden a mantenir els conflictes. Mitjançant una representació espacial amb les persones que participen, s’observen les dinàmiques que porten a identificacions i implicacions d’una generació a la següent, dintre d’un sistema familiar.

Isabel: És un mètode de treball fenomenològic i sistèmic, ràpid i eficaç.

És fenomenològic perquè es treballa des d’allò que es mostra en la representació i,  és sistèmic perquè, com a dit el Xavier, aquests representants mostren les implicacions i dinàmiques familiars, les quals són el nucli del problema plantejat, és a dir, de la demanda del client.

És un sistema de treball ràpid i eficaç. Les Constel·lacions Familiars no són una teràpia en sí mateixa, ja que és una intervenció breu, però permeten en poc temps veure, clarificar i comprendre el nus on es dóna el problema. S’enfoca el treball cap a la solució, que és l’objectiu.

 

Jordi Campo: Com es treballa?

Xavier: El treball amb Constel·lacions Familiars es pot fer en grup o en sessions individuals.

Els tallers que es faran aquí seran en grup. És a dir, hi ha una persona que planteja el seu problema o conflicte (client), altres persones que es posen al servei del client, representant algun membre de la seva família o element implicat (representants) i la resta del grup que observa, acompanya i ajuda a contenir allò que passa en el transcurs de la constel·lació (participants). El terapeuta, en aquest cas la Isabel i jo, conduïm el treball, des de la demanda del client fins a arribar a una imatge de solució.

 

Jordi Campo: I els representants, què han de fer?

Isabel: Un cop que el client ha escollit les persones del grup que representaran les seves figures parentals o altres elements relacionats amb l’assumpte que vol treballar, aquestes l’únic que han de fer és moure’s d’acord amb el que percebin i/o sentin corporal i/o emocionalment mentre estiguin en aquell rol.

Tot i que pugui semblar misteriós, aquests representants generen un “camp” en el que mostren els símptomes d’aquells a qui representen, sense conèixer prèviament la història familiar.

 

Jordi Campo: Així doncs, tot el grup participa en la Constel·lació?

Xavier: Exacte. El treball en grup permet utilitzar representants reals, els quals també s’enriqueixen a nivell personal de les comprensions que apareixen. D’igual manera, la resta del grup que participa com a observador també es nodreix d’allò que es mostra. Tothom s’emporta alguna comprensió.

 

Jordi Campo: Què es pot treballar en una constel·lació?

Isabel: Es pot treballar qualsevol malestar, problema o conflicte; les relacions de parella i amb ex-parelles; relacions amb els fills, pares, etc.; situacions de noves formes de família (adopcions, separacions, acolliments, divorcis, etc.); pèrdues de familiars i dols; assumptes laborals i la relació amb els diners; addiccions, malalties, dependències; migracions o canvis vitals ; prosperitat i èxit professional, etc.

 

Jordi Campo: Qui creieu que pot estar interessat en venir a un taller?

Xavier: Pot interessar a qui vulgui treballar algun assumpte que el preocupa o també a qualsevol persona amb ganes de augmentar la comprensió de sí mateixa i dels seus éssers estimats, a més a més d’entendre la naturalesa sistèmica de les relacions i descobrir les forces creadores de la nostra xarxa familiar.

 

Jordi Campo: Què els hi diríeu a aquelles persones que no han treballat mai en grup?

Isabel: Tot i que en un principi, algunes persones puguin incomodar-se pel fet de plantejar un problema davant d’altres, el context que es genera amb aquest tipus de treball afavoreix el respecte i l’empatia, de manera que el grup fa d’element contenidor durant el taller. De fet, no es necessari exposar massa informació sobre l’assumpte a treballar. Sí és important respondre bàsicament a 3 preguntes: Quin és el problema? Què vols aconseguir? Quins són els fets importants del teu sistema familiar?

 

Jordi Campo: Han de fer alguna preparació especial abans del taller les persones que vulguin participar?

Xavier: És important que la persona que vulgui treballar un assumpte, recopili informació sobre els fets importants de la seva família com per exemple: unions, separacions, malalties greus, morts primerenques, avortaments espontanis o provocats, migracions, fets de guerra, etc.

 

Jordi Campo: Per acabar i convidar la gent a participar, els hi diríeu que…

Isabel: Que als tallers de Constel·lacions Familiars es viu una experiència enriquidora. Podran adquirir comprensions essencials sobre el propi sistema familiar, fent de representants, o inclús de participants, sense haver treballat un assumpte personal. Aquestes comprensions provoquen canvis importants en les persones i en la gestió posterior de la seva vida, sent aquesta més harmònica i sostenible.

 

constel.lacions 2

 

AQUEST MES D’OCTUBRE COMENÇAREM ELS TALLERS A GLOBAL SALUT.

Més informació a GLOBAL SALUT : 93 804 5227

 Leave a Reply