KINESILOGIA EDUCATIVA

QUÈ ÉS?

La kinesiologia educativa o “Brain Gym” és un nou sistema d’aprenentatge que té en compte totes les capacitats innates dels nens/es. Creat pel Dr.Paul E.Dennison y Gail E.Dennison, pioners en la investigació sobre el comportament i el funcionament del cervell.  Es basa en l’ús lúdic del moviment com a facilitador de l’aprenentatge ja que els nens/es, aprenen de forma natural amb el joc i el moviment. Arrel dels seus estudis, el Dr.Dennison va relacionar els diferents exercicis de Brain Gym amb l’impacte que tenien sobre la psicomotricitat fina i les habilitats acadèmiques.

Esta formada per la combinació de 26 exercicis sencills i divetits, que reforcen les capacitats intelectuals ja que utilitza els dos hemisferis cerebrals. La simplicitat de la seva estructuració i la facilitat de dur a terme les activitats fa que es pugui aplicar en els diferents contextos de la nostra vida:

 • Dins l’àmbit esportiu,
 • En la resolució de dificultats de l’aprenentatge,
 • En la millora de les capacitats per relacionar-se amb el nostre entorn,
 • Per apendre a expressar emocions,
 • En la millora de la memòria,
 • Per millorar les capacitats artístiques i musicals,
 • Disminueix l’estrès i l’impacte que les emocions negatives tenen sobre nosaltres.

 

Relació moviment-aprenentatge

 • Tenint en compte que la funció cervell és tridimensional podem afirmar que l’aprenentatge per als nens és més fàcil si és una experiencia multisensorial-multidimensional.
 • Amb Brain Gym podem apendre disfrutant, i en conseqüència obtindrem millors resultats en totes les activitats que realitzem.
 • Segons l’activitat que realitzem estimularem més una zona del nostre cervell o una altre, i cada zona es relaciona amb una capacitat intelectual-cognitiva. Això és el que ens permetrà escollir quines activitats son més les indicades per cada nen/a segons la zona que volguem estimular, relacionada aquesta amb la seva dificultat o bloqueig en l’aprenentatge.

hemisferios

El nostre cervell controla totes les parts del nostre cos (tots els òrgans, tots els músculs, totes les articulacions…)  a través dels nervis. D’igual manera podem treballar aquestes parts del cos (músculs i articulacions..) per influir sobre el nostre cervell a través dels mateixos nervis. Això és possible gràcies a que aquestes vies neuronals són de doble sentit, tan descendent (cervell a articulació – via eferent) com ascendent (articulació a cervell-via aferent)

 

Direcció  de la informació en el Sistema Nerviós:

cerebro

200px-Musclesbicepstriceps(1)flecha_2

 

 

 

 

Gràcies a l’estimulació sensoriomotriu els moviments aporten informació al cervell a través dels sentits. El cos respon a estímuls externs gravant en el cervell aquestes experiències per automatitzar les respostes més  repetides fins a fer-les inconscients.

 

Principis Neurològics

Segons les funcions que realitza podem dividir el cervell en 3 parts:

1. Cervell Reptilià: el de la supervivivència

2. Sistema límbic: l’emocional

3. Còrtex-Neocòrtex: el racional.

  • Degut a les conexions interneuronals totes les parts estan conectades.
  • Quan més es repeteix un moviment més automàtica és la resposta (capacitat de plasticitat del cervell),  ja que anem generant noves conexions entre les neurones o reforcem conexions ja existens perquè sigui més fácil utilitzar-les.

 

Aprenentatge basat amb el moviment

 • Quan els nens es senten relaxats i  amb ganes de jugar, el seu sistema sensorial se sent implicat.
 • En una situació d’estrés i tensió existeix una manca de comprensió i una disminució de l’aprenentatge.
 • L’aprenentatge efectiu comença amb la consciencia del desequilibri. Seguida de l’experimentació, creació de noves associacions en la memòria i finalment  un nou nivel d’equilibri après.

 

Dificultats en l’aprenentatge

A qualsevol edat és pot generar un bloqueig (estrés, ansietat, lesions..). Perdem la capacitat de trobar el nostre equilibri.

Les 26 activitats del mètode Brain Gym poden ajudar a eliminar el bloqueig.

 

Classifiquem els diferents tipus de bloquejos en 3 grans grups:

 • Dimensió de lateralitat: discapacitat per l’aprenentatge, sobretot en la escritura i lectura. Poden ser diagnosticats com a “dislèxics”….
 • Dimensió de l’enfoc: dificultat en la expressió i participació del procés d’aprenentatge, TDA, hiperactius…
 • Dimensió de concentració: si els nens senten estrès, sovint són més impulsius, es distreuen més facilment. Poc autocontrol.

 

Tipus d’exercicis

Segons la dimensión que volem treballar es classifiquen en:

 • Exercicis energètics “Dimensió de concentració”. Per relaxar-se, centrar-se. Preparen l’alumne per aprendre i procesar l’informació sense carrega emocional negativa.
 • Activitats d’estirament “Dimensió d’enfoc”. Per enfocar, compendre, expressar-se i pendre iniciatives. Permet moure’s enradera si volem perspectiva global o endavant si volem fer una acció.
 • Moviments de la linia mitja “Dimensió de lateralitat”. Per fomentar la coordinació sensoriomotriu, l’escriptura, lectura, escoltar i parlar.

 

Conclusions

 • El nen sap quan està bloquejat i demana ajuda amb el seu comportament.
 • Aprenem a bloquejarnos desde el moment en que comencem a no moure’ns.
 • Recordeu: “l’aprenentatge és una activitat instintiva”   “Quan l’atenció funciona, l’aprenentatge arriba”           

 

 Si voleu més informació sobre Kinesiologia Educativa no dubteu a posar-vos en contacte amb mi.

Dídac Pastor Castarlenas

Fisioterapeuta col.4159

Especialista en kinesiologia i psiconeuroimmunologia

 

 Leave a Reply