“Las leyes espirituales” del Dr. Vicent Guillem

A Global SALUT (C/ La Torre de Claramunt, 4, bxs – IGUALADA, telf. 93 804 52 27), disposem del llibre “LAS LEYES ESPIRITUALES”  del Dr. Vicent Guillem.

El preu és 2 €, que és per sufragar únicament les despeses d’impressió. Ni Vicent Guillem ni Global SALUT es lucren de la venda del llibre.

http://lasleyesespirituales.blogspot.com/

YouTube Preview Image

 Leave a Reply